Eröffnung

Ulla Klopf März 2008: Auslage März 2008  Designerin: Ulla KlopfUlla Klopf März 2008

Ulla Klopf März 2008Ulla Klopf März 2008

Ulla Klopf März 2008Ulla Klopf März 2008

Auslagenskulptur aus Pappbecher

Ulla Klopf Schaufensterwettbewerb Diagonale März 2008Ulla Klopf Schaufensterwettbewerb Diagonale März 2008

4. Platz